Jump to content
MUX Legend Community
Sign in to follow this  
ngoctu87

nghi vấn chuyện beasty lạm dung quyền

Recommended Posts

Beasty dang lam dung quyền và key acc của game thủ còn lại

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, ngoctu87 said:

Beasty is using the rights and key acc of the other player

What do you mean? What rights are you talking about?


1296326089_sign2small.png.9cb9a75e9ca5f53c0240d90784a48b0c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beasty mày chả lạm dụng quyền thì không à?đi cướp boss của bọn tao lại còn lạm dụng cc ì?one hit DK 300k HP thì chi? có lạm dụng phần mềm thứ 3 ko thì hack?tao nói mày hiểu ko?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ban dang lạm dụng quyen han đó beasty

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

I thinks him(Beasty) use Key make point of Mod. We more 10 player max rr max Q cant kill astrol in 5 min but him can kill in 1 min. If dont hack only use key add Point AD. And Arthur dont seem its is problem maybe Beasty brother him or friends

Share this post


Link to post
Share on other sites

You hit another player with a jump you are not considered cheating. Lanxinh beat you to death, you said hack

  • Love 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

I seriously can't take this seriously anymore, are you for real? Just make a video of me "cheating" then, I am filming my gameplay 24/7, sending videos to people everyday. Only situation where I can kill you is where I have full buffs and you have no buffs at all otherwise I'm dead within 1 second. What hacks are you talking about? I guess you have too much experience in hacking and that's why you think people can't play this game fair. That "jump" is skill called Rush if you are not aware of that.


1296326089_sign2small.png.9cb9a75e9ca5f53c0240d90784a48b0c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

có ai biết cách tìm giám đốc điều hanh game này để kiện đi

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Beasty said:

Tôi thực sự không thể coi trọng điều này nữa, bạn có thật không? Sau đó, chỉ cần tạo một video về tôi "gian lận", tôi đang quay trò chơi của mình 24/7, gửi video cho mọi người hàng ngày. Tình huống duy nhất mà tôi có thể giết bạn là khi tôi có đầy đủ các phép bổ trợ và bạn không có phép bổ trợ nào nếu không tôi sẽ chết trong vòng 1 giây. Bạn đang nói về hack gì vậy? Tôi đoán bạn có quá nhiều kinh nghiệm trong việc hack và đó là lý do tại sao bạn nghĩ rằng mọi người không thể chơi trò chơi này một cách công bằng. "Bước nhảy" đó là kỹ năng được gọi là Rush nếu bạn không nhận thức được điều đó.

Who can beat to death Asteroth within 1 minute apart from beasty???

 

A monster really is a wild beast

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, duong37a said:
Who can beat to death Asteroth within 1 minute apart from beasty???

A monster really is a wild beast

Show me where I solo kill Asteroth in 1 minute? That hasn't happened ever just because I never walk alone I have my guild behind my back, even when we are 10 people attacking Asteroth it takes like 1,5 minutes up to 2 minutes (that's if we have summoner with us). Get your facts straight before saying anything.


1296326089_sign2small.png.9cb9a75e9ca5f53c0240d90784a48b0c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Beasty said:

Chỉ cho tôi nơi tôi solo kill Asteroth trong 1 phút? Điều đó chưa bao giờ xảy ra chỉ bởi vì tôi không bao giờ đi bộ một mình, tôi có cả hội sau lưng, ngay cả khi chúng tôi có 10 người tấn công Asteroth thì mất từ 1,5 phút đến 2 phút (đó là nếu chúng tôi có summoner bên mình). Hãy hiểu sự thật của bạn thẳng thắn trước khi nói bất cứ điều gì.

We need adm tracking wild animal account

Share this post


Link to post
Share on other sites

câu chuyện cua toi bạn dang lạm dụng quyền lực và tôi đang tìm liên hệ với người cao cấp hơn của bạn để kiện lấy lai sự công bằng cho game thủ

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

dear doing GM going to destroy my own game

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Beasty said:

 

 

14 minutes ago, Beasty said:

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
the adm request does not allow the GM to touch the server

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • Members
  •  1
  • 33 posts

dear doing GM going to destroy my own game good good

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Admin hãy xem xét lại Beasty đang làm dụng quyền hạn 

Share this post


Link to post
Share on other sites

MOD play game and ks boss from another player is not good

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...